Standverwaltung
Option auswählen

Shanxi Baolongda Forging Co., Ltd.

Weicun, Guan Jiayin Industrial Area DingXiang County, ShanXi, 035400 Xinzhou
China
Telefon +86-350-6086516
Fax +86-350-6086128
info@bldflanges.com

Hallenplan

Tube 2020 Hallenplan (Halle 7): Stand E30

Geländeplan

Tube 2020 Geländeplan: Halle 7