Menu

Salzgitter-Konzern und Baffinland kooperieren bei CO2-armer Stahlherstellung

© Salzgitter AG

© Vertragsunterzeichnung in Salzgitter: Brian Penney, Robin Nundoo, John Welham (alle Baffinland), Dr. Peter Juchmann, Gerd Baresch, Sebastian Wendt, Timo Naleschinski, René Rockstroh, Alexander Stein (alle Salzgitter-Konzern), Jowdat Waheed (Baffinland) (Quelle: Salzgitter)