Menu

SMS group modernisiert Ringwalzmaschinen von Taewoong

© SMS group

Vertragsunterzeichnung: Bernhard Steenken (rechts), CSO, Region APAC & MEA, SMS group und Yong-Do Huh (links), CEO, Taewoong Co., Ltd.